2020-05-08
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Miło nam jest poinformować, że w kwietniu 2020 roku, po intensywnych staraniach nasza firma uzyskała uznany w środowisku badań laboratoryjnych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1747 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w oparciu o wymagania najnowszej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników naszych badań. W związku z wymaganiami Komisji Europejskiej – nowe Rozporządzenie nr 2019/1781 obligujące do rzetelnego pomiaru sprawności silników elektrycznych, przedmiotem akredytacji została objęta metoda pośrednia wyznaczania sprawności zgodnie z normą PN-EN 60034-2-1:2015-01, przyjęta za jedną z najbardziej precyzyjnych metod wyznaczania sprawności silników elektrycznych dostępnych dla przemysłu. Staliśmy się aktualnie jedynym w Polsce Laboratorium Badawczym silników elektrycznych, asynchronicznych potwierdzonym certyfikatem akredytacji.

Powrót