Certyfikaty

od 1995

Certyfikat ISO 9001:2015

wydany przez DNV GL

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

od 1995

Certyfikat ISO 9001:2015

wydany przez Polski Rejestr Statków

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

od 1995

Certyfikat ISO 14001:2015

wydany przez DNV GL

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

od 2004

FTZU 04 ATEX Q 011

wydany przez Fizyko Techniczny Instytut Badawczy (Ostrava-Radvanice) Orzeczenie

o zapewnienie jakości (Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Dyrektywa 94/9/WE)

 

od 2010

Akredytacja laboratorium badawczego w CELMA INDUKTA w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2005

certyfikat wydany przez Canadian Standards Association (CSA)

w zakresie przeprowadzania badań silników elektrycznych dla potrzeb certyfikacji CSA

 

od 2010

Akredytacja laboratorium badawczego w CELMA INDUKTA w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2005

certyfikat wydany przez Canadian Standards Association (CSA)

w zakresie weryfikacji sprawności produkowanych silników elektrycznych