Zwalniaki  Elektrohydrauliczne
(z czujnikiem indukcyjnym położenia tłoka)

Zastosowanie

Elektrohydrauliczne zwalniaki typu  ZE...Ci  wyposażone są w umieszczony na zewnątrz indukcyjny czujnik położenia tłoczyska.

Czujnik ten może sygnalizować położenie tłoczyska w całym zakresie wysuwu. Określenie położenia tłoczyska w dowolnym punkcie umożliwia zastosowanie przesuwnej głowicy pomiarowej.
W czujniki indukcyjne mogą być wyposażone wszystkie zwalniaki z typoszeregu ZE. 

Parametry elektryczne czujników indukcyjnych :

Napięcie zasilania: 12 do 24 VDC
Prąd: 10 mA max

Aby pobrać kartę katalogową zwalniaków ZE...Ci, kliknij TUTAJ