Zwalniaki  Elektrohydrauliczne typu ZE-220-DIN   (wykonanie zgodne z DIN 15430 )

 

Zastosowanie


Praca zwalniaka polega na wysuwie tłoczyska z odpowiednią siłą na określony skok. Zwalniaki znajdują zastosowanie głównie w hamulcach do zwalniania (otwierania) hamulców szczękowych i tarczowych. Z zabudowanymi wewnątrz sprężynami nie tylko zwalniają hamulce, ale również wywołują moment hamowania. Zwalniaki mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzebna praca o ruchu posuwisto-zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zaworów, do zamykania i otwierania klap, drzwi, do podnoszenia i opuszczania zapór, do poruszania dźwigni i cięgieł.

 

Oznaczenie wersji zwalniaków


ZE 220-50/1-DIN - zwalniak z płytą kołnierzową
ZE 220-50/2-DIN - zwalniak w wersji podstawowej
ZE 220-50/3-DIN - zwalniak z podstawą mocującą


Wykonanie


Normalne N/1 - do eksploatacji na otwartym powietrzu w klimacie umiarkowanym.
Stopień ochrony IP 65 wg PN-EN 60529:2003
Zwalniak w wykonaniu standardowym przeznaczony jest do pracy w pozycji pionowej i w pozycji
odchylonej od pionu o kąt 30°.


Temperatura otoczenia:


-25 °C ÷ +40 °C (olej elektroizolacyjny transformatorowy)
-40 °C ÷ +50 °C (olej silikonowy DOW CORNING Fluid 200 10 cSt)