Zwalniaki Elektrohydrauliczne przeciwwybuchowe typu Ex ZE -X (zamienniki zwalniaków typu ZHA)

 

Zastosowanie

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeciwwybuchowe Ex ZE–X można stosować w miejsce dawniej produkowanych zwalniaków hamulcowych typu ZHA. Praca zwalniaka polega na wysuwie tłoczyska z odpowiednią siłą i na określony skok. Przy zastosowaniu sprężyny powrotnej, również ruch powrotny tłoczyska następuje z odpowiednią siłą.

Zwalniaki elektrohydrauliczne znajdują zastosowanie głównie w hamulcach do zwalniania (otwierania) hamulców szczękowych. Zwalniaki z zabudowanymi wewnątrz sprężynami nie tylko zwalniają hamulec, ale również wywołują moment hamowania. Zwalniak może mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca o ruchu posuwisto–zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zaworów, do zamykania i otwierania klap, drzwi, do podnoszenia i opuszczania zapór, do poruszania dźwigni i cięgieł oraz do wykonywania pracy o ruchu posuwisto-zwrotnym w różnych maszynach i urządzeniach.

Zwalniaki mogą być stosowane zarówno do pracy ciągłej S1 jak i okresowej przerywanej S3 ze względnym czasem obciążenia do 100% i liczbą łączeń do 2000 c/h.

Zwalniaki typu ExZE1250–X109 oraz ExZE2500–X122 zastępują zwalniaki hamulcowe typu ZHA w wykonaniu „11” — z jarzmem o otworze gwintowanym „11(X–109)” oraz „11(X–122)”.

Zwalniaki typu ExZE1250–X115 oraz ExZE2500–X121 zastępują zwalniaki hamulcowe typu ZHA w wykonaniu „12” — z jarzmem o oczku rozwidlonym „12(X–115)” oraz „12(X–121)”.

Zwalniaki typu ExZE1250–X116 oraz ExZE2500–X120 zastępują zwalniaki hamulcowe typu ZHA w wykonaniu „13” — z jarzmem z nasadką “13(X–116)” oraz “13(X–120)”.

 

Warunki Pracy

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeznaczone są do stosowania w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego (grupa urządzeń I – kategoria M2) oraz innych niż w ww. miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych (grupa urządzeń II – kategoria 2 GD) IM2/II 2 GD .

Zwalniaki te są urządzeniami przeciwwybuchowymi z osłoną ognioszczelną grupy I oraz IIB klasy temperaturowej 125°C(T4) z obwodami sygnalizacyjnymi w wykonaniu iskrobezpiecznym: Exd[ia] I/IIB 125°C (T4) .

Zwalniak jako urzązenie chronione przez obudowę“tD” moża stosować w obecności pyłów palnych w strefie 21 oraz 22: Ex tD A21 IP65 T125°C . Czujnik bimetalowy lub czujnik pozystorowy mogąbyćwłązane w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11 o maksymalnym napięiu 30V.

Wyłącznik krańcowy może być włączany w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11 .

 

Parametry wyłąznika krańowego:

Ui=60V, Ii=3A, Li=0, Ci=0.

Zwalniak może być użytkowany w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do + 40 °C i wilgotności względnej powietrza do 95%.

Zwalniaki spełniają wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE) i posiadają certyfikat badania typu WE: KDB 04ATEX152X .