Zwalniaki Elektrohydrauliczne ExZEM
(Przeciwwybuchowe z podtrzymaniem)

Zastosowanie

Zwalniaki elektrohydrauliczne znajdują zastosowanie głównie w hamulcach do zwalniania (otwierania) hamulców szczękowych. Zwalniaki mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca o ruchu posuwisto-zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zaworów, do zamykania i otwierania klap, drzwi, do podnoszenia i opuszczania zapór, do poruszania dźwigni i cięgieł oraz do wykonywania pracy o ruchu posuwisto-zwrotnym w różnych maszynach i urządzeniach.

Praca zwalniaka polega na wysuwie tłoczyska z odpowiednią siłą i na określony skok. Przy zastosowaniu sprężyny powrotnej w zwalniaku, również ruch powrotny tłoczyska następuje z odpowiednią siłą.

Zwalniaki typu ExZEM wyposażone są w elektromagnes z układem prostującym zasilanym z zewnątrz napięciem 42 V AC. Rozwiązanie takie umożliwia podtrzymanie tłoczyska w górnym położeniu po wyłączeniu silnika pompy hydraulicznej przez zewnętrzny układ sterująco–zasilający. Dzięki temu uzyskujemy zmniejszenie poboru mocy przez zwalniak.

Zwalniaki ExZEM mogą być stosowane zarówno do pracy ciągłej S1 jak i okresowej przerywanej S3 ze względnym czasem obciążenia do 40% i liczbą łączeń do 600 c/h.

Warunki pracy

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeznaczone są do stosowania w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego (grupa urządzeń I – kategoria M2) oraz innych niż w ww. miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych (grupa urządzeń II — kategoria 2 GD) Ex IM2/II 2 GD.

Zwalniaki te są urządzeniami przeciwwybuchowymi z osłoną ognioszczelną grupy I oraz IIB klasy temperaturowej 125°C (T4) z obwodami sygnalizacyjnymi w wykonaniu iskrobezpiecznym: Exd[ia] I/IIB 125°C (T4).

Zwalniak jako urządzenie chronione przez obudowę “tD” można stosować w obecności pyłów palnych w strefie 21 oraz 22: Ex tD A21 IP65 T125°C.

Czujnik bimetalowy lub czujnik pozystorowy mogą być włączane w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11 o maksymalnym napięciu 30V.

Wyłącznik krańcowy może być włączany w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11.

Parametry wyłącznika krańcowego:

Ui = 60V, Ii = 3A, Li = 0, Ci = 0.

Zwalniak może być użytkowany w zakresie temperatur otoczenia od –20°C do + 40 °C i wilgotności względnej powietrza do 95%.

Zwalniaki spełniają wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE) i posiadają certyfikat badania typu WE: KDB 04ATEX152X.

Aby pobrać katalog zwalniaków ExZEM, kliknij TUTAJ