UZ - Układ zasilający do zwalniaków ...ZEM

 

ZASTOSOWANIE

Układy zasilająco-sterujące typu UZ przeznaczone są do zasilania zwalniaków elektrohydraulicznych typu ZEM wielkości mechanicznej od 500 do 3200, wyposażonych w elektromagnes, produkowanych przez Fabrykę Aparatury Elektrycznej EMA-ELFA Sp. z o.o. w Ostrzeszowie.
Układy zasilająco-sterujące typu UZ zasilane są prądem przemiennym trójfazowym. Po doprowadzeniu napięcia do układu zasilającego, na stykach pomocniczych stycznika pojawia się napięcie 42VAC, co powoduje załączenie styków głównych i doprowadzenie napięcia do zwalniaka. W zwalniaku ZEM uruchomiony zostaje silnik pompy hydraulicznej co powouje wysunięcie tłoka i związanego z nim tłoczyska zwalniaka w górne położenie, a jednocześnie do cewki elektromagnesu umieszczonego w zwalniaku poprzez układ prostujący zostaje doprowadzone napięcie 38VDC. W górnym położeniu tłoka związana z nim zwora zostaje przyciągnięta przez elektromagnes i rozwarte zostają styki wyłącznika krańcowego umieszczonego w zwalniaku.
Powoduje to przerwanie obwodu styków pomocniczych stycznika i rozłączenie jego styków głównych i co za tym idzie wyłączenie silnika zwalniaka.
Od tej pory tłoczysko w zwalniaku jest utrzymywane w górnym położeniu wyłącznie przez elektromagnes.

WARUNKI PRACY

Układy zasialająco-sterujące są przystosowane do pracy w strefie o klimacie umiarkowanym na lądzie, na otwartym powietrzu N/1 wg PN-68/H-04650 w zakresie temperatur otoczenia od -25°C do +40°C. Układy te posiadają obudowę o stopniu ochrony IP66 wg PN-EN 60529:2003 .