Siedziba firmy NARMOD Sp. z o.o.

Zakład Narzędziowy NARMOD Sp. z o.o.

NIP: 775-22-15-907

REGON: 472332937

KRS: 0000123947

Sąd rejestrowy: Sąd rejestrowy dla Łodzi Śródmieścia XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 950 000zł

Wyślij nam wiadomość