715_1aab4bb9d404bf10f6a7cb9410d9e2b903b3770f.png
2018-01-29
REALIZACJA PROJEKTU Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO

W ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspólnie z Politechniką Łódzką realizujemy projekt „Opracowanie nowej zoptymalizowanej z punktu widzenia strat mocy konstrukcji wysokoobrotowych trójfazowych silników indukcyjnych stosowanych w napędach przemysłowych”.

 

http://poir-imsi-besel.p.lodz.pl/


 
Powrót