Siedziba firmy BESEL S.A.

NIP 747-000-62-51, Regon 530509199, Numer KRS 0000015549

Kapitał zakładowy: 21.677.580 PLN (opłacony w 100%)

BDO nr 000026747

VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Opolu

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny:  Rafał Bednarek  

 rafal.bednarek@cantonigroup.com

 

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy: Elżbieta Bocian  elzbieta.bocian@cantonigroup.com

 

Pełnomocnik Zarządu ds Handlu i Produkcji:  Zbigniew Damm 

 zbigniew.damm@cantonigroup.com

 

Kierownik działu sprzedaży krajowej: Marek Kubiak

 marek.kubiak@cantonigroup.com

 

Kierownik działu sprzedaży eksportowej: Adam Korycki

 adam.korycki@cantonigroup.com

 

Kierownik Zaopatrzenia: Andrzej Mańka

 andrzej.manka@cantonigroup.com

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością: Robert Struk 

robert.struk@cantonigroup.com

 

Dział ofertowania:

 

Andrzej Mruczyński (inżynier sprzedaży - kraj)

 andrzej.mruczynski@cantonigroup.com

 

Jacek Kamiński (inżynier sprzedaży - kraj)

 jacek.kaminski@cantonigroup.com

 

Marcin Pabian (inżynier sprzedaży - kraj)   

marcin.pabian@cantonigroup.com

 

Wyślij nam wiadomość