Ogólna klauzula informacyjna

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu przy ulicy Elektrycznej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015549, w związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” oraz uchyleniem dyrektywy 95/46 WE, zgodnie z art. 25 ust.1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity D Z U z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) prosi Pana/Panią o uzupełnienie i odesłanie załączonego poniżej podpisanego dokumentu, który umożliwi nam kontakt z Panem/ Panią, zarówno w sprawach handlowych jaki marketingowych.

 

Pobierz
Ogólna klauzula