2022-01-28
NOWA SERIA SILNIKÓW PRZECIWWYBUCHOWYCH DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Uwzględniając ponad 50 letnie doświadczenie w produkcji silników Ex oraz biorąc pod uwagę nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1781 & 2021/341, CELMA INDUKTA SA zaprojektowała od podstaw a następnie zaatestowała nową serię silników ognioszczelnych Ex db (eb) z zakresu 90…315 przeznaczonych dla przemysłu chemicznego w klasie sprawności IE3  – serię (E)cSTe(b).

 

 

    Konstrukcja silników nowej serii (E)cSTe(b) została opracowana w oparciu o najnowsze światowe trendy w zakresie silników przeciwwybuchowych oraz uwzględniając sugestie naszych Klientów zgłaszane do poprzednio produkowanej serii (E)cSg:
    • dopuszczenie do grupy gazowej IIC (spełnia wymagania również dla grupy IIA i IIB) z klasą temperaturową T5 lub niższą,
    • bezstykowe uszczelnienia węzłów łożyskowych dla zakresu wielkości 160…315,
    • unowocześnione węzły łożyskowe dla zapewnienia wysokiej żywotności łożysk,
    • połączenia śrubowe tarcz łożyskowych z kadłubem,
    • dostępne wykonanie z oddzielną skrzynką pomocniczą dla wyposażenia dodatkowego (np. czujniki temperatury, grzałki itd.),
    • zoptymalizowany układ chłodzenia pozwalający na ograniczenie temperatur uzwojenia i łożysk a tym samym podwyższenia czasu MTTF (średni czas do wystąpienia uszkodzenia),
    • szerokie spektrum wyposażenia dodatkowego (niezależne chłodzenie, enkoder, hamulec itd.) oraz odmian wykonań (do zasilania z przemiennika częstotliwości, dla niskich temperatur, dla środowisk pyłowych, ze specjalnym uszczelnieniem wału dla pracy wałkiem w górę bez zadaszenia itd.),
    • możliwość przełączenia Y/∆ wewnątrz skrzynki zaciskowej.

Silniki posiadają dopuszczenia wg wymagań ATEX, EAC (Rosja, Białoruś, Kazachstan) lub Ukraińskich dla urządzeń przeciwwybuchowych.

Powrót