CELMA INDUKTA SA

100-letnie doświadczenie

CELMA INDUKTA SA posiada ponad 100-letnie doświadczenie w zakresie produkcji maszyn elektrycznych. Od 1995 roku firma funkcjonuje w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

612_bielsko_cantoni_gotowe_high-0084.jpg

 

613_9a57f863396388213e5563a9768e46571aee2668.jpg

Cel działalności firmy

Zasadniczym celem działalności firmy jest dostarczanie Klientom konkretnych i kompleksowych rozwiązań, zapewnienie wysokiej jakości oraz właściwego serwisu w zakresie napędów elektrycznych. Produkowane silniki elektryczne są zgodne z normami PN, IEC, EN, ATEX oraz NEMA, CSA, UL.

 

Główna grupa silników

Główną grupę silników wytwarzanych przez CELMA INDUKTA SA stanowią trójfazowe silniki klatkowe ogólnego przeznaczenia (m.in. o klasie sprawności IE3), które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Pozostała część produkcji to silniki specjalne, dostosowywane do specyficznych warunków pracy np. w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym lub stoczniowym.

Obecnie większość asortymentu zakładu, w tym również silniki przeciwwybuchowe, oferowane są ze znakiem CE.

Znaczna część naszej produkcji przeznaczona jest na export. Silniki dostarczane są m.in. do USA, Kanady, Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki.

614_5fe02c610ba47bfb370a79380810be7561429f78.jpg