2017-02-23
PIERWSZY PROTOTYP Z NOWEJ SERII SILNIKÓW OGNIOSZCZELNYCH (E)CSTE80...315-(IE2, IE3)

Silnik typu cSTe250M2C-IE3 (IIC) po zakończeniu badań cieplnych i elektrycznych w akredytowanym przez CSA i SASO laboratorium zakładowym CELMA INDUKTA SA, został poddany badaniom wybuchowym w zewnętrznym laboratorium jednostki notyfikowanej (KDB). Badania zostały przeprowadzone wg najnowszych wymagań ATEX i zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Główne cechy silników nowej serii (E)cSTe80...315-(IE2, IE3):
•    kompletnie nowa konstrukcja dostępna w klasie sprawności IE2 lub IE3;
•    cały zakres dostępny z dopuszczeniem dla grupy IIC;
•    oddzielna/dodatkowa skrzynka zaciskowa dla czujników temperatury lub wyposażenia dodatkowego (wielkości 160...315);
•    opcjonalne wykonanie z 6-ciom izolatorami z możliwością połączenia uzwojeń w trójkąt (∆) lub w gwiazdę(Y);
•    klasa izolacji: F/B;
•    stopień ochrony: IP55;
•    zoptymalizowany układ chłodzenia (obniżona głośność, ograniczone straty mechaniczne);

Aktualnie przygotowujemy do badań prototypy kolejnych wielkości silników nowej serii (280, 225, 200 and 180).

Powrót