Certyfikaty

616_6fb883e5afc535d6fe60981e3bde5cebe895a10a.jpg

od 1995

Certyfikat ISO 9001:2015

wydany przez DNV GL

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

od 2020

Certyfikat ISO 9001:2015

wydany przez Polski Rejestr Statków

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

5430_certprs_iso_9001pl.jpg

 

618_eafde3a0354cb48984ea378f7a997d700bc532f4.jpg

od 1995

Certyfikat ISO 14001:2015

wydany przez DNV GL

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

od 2004

FTZU 04 ATEX Q 011

wydany przez Fizyko Techniczny Instytut Badawczy (Ostrava-Radvanice) Orzeczenie

o zapewnienie jakości (Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Dyrektywa 94/9/WE)

619_94f5361d3f2021d1b2bf4731a62472b6985f9617.jpg

 

5201_eev.jpg

od 2010

Uznanie kompetencji badawczych laboratorium CELMA INDUKTA w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2017

certyfikat wydany przez Canadian Standards Association (CSA)

w zakresie weryfikacji sprawności produkowanych silników elektrycznych

zgodnie z normą CAN/CSA 390-10

 

od 2010

Uznanie kompetencji badawczych laboratorium CELMA INDUKTA w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2017

certyfikat wydany przez Canadian Standards Association (CSA)

w zakresie przeprowadzania badań silników elektrycznych dla potrzeb certyfikacji CSA

5202_smtc.jpg

 

5437_certyfikat_akredytacji-pca.jpg

od 2020

Akredytacja Laboratorium Badawczego CELMA INDUKTA SA.

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02