Certyfikaty

616_6fb883e5afc535d6fe60981e3bde5cebe895a10a.jpg

od 1995

Certyfikat ISO 9001:2015

wydany przez DNV GL

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

618_eafde3a0354cb48984ea378f7a997d700bc532f4.jpg

od 1995

Certyfikat ISO 14001:2015

wydany przez DNV GL

w zakresie projektowania, produkcji i remontów maszyn elektrycznych

 

od 2004

FTZU 04 ATEX Q 011

wydany przez Fizyko Techniczny Instytut Badawczy (Ostrava-Radvanice) Orzeczenie

o zapewnienie jakości (Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Dyrektywa 94/9/WE)

619_94f5361d3f2021d1b2bf4731a62472b6985f9617.jpg

 

620_13132d9f5042b332293d4cb78fdd9c6e393fc431.jpg

od 2010

Akredytacja laboratorium badawczego w CELMA INDUKTA w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2005

certyfikat wydany przez Canadian Standards Association (CSA)

w zakresie przeprowadzania badań silników elektrycznych dla potrzeb certyfikacji CSA

 

od 2010

Akredytacja laboratorium badawczego w CELMA INDUKTA w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2005

certyfikat wydany przez Canadian Standards Association (CSA)

w zakresie weryfikacji sprawności produkowanych silników elektrycznych

621_4888f07c79d521622461907ef577283e698c605d.jpg