Historia Indukty

Położone na południu Polski u podnóża Beskidów miasto Bielsko-Biała znane było od wielu lat jako miasto 100 przemysłów, z bogatymi tradycjami w dziedzinie przemysłu włókienniczego, samochodowego, elektrotechnicznego i było drugim co do wielkości ośrodkiem tego przemysłu w Polsce.

 

Oto ważniejsze wydarzenia w historii INDUKTY przedstawione w postaci kalendarium

1878 rok

Powstanie Indukty jako warsztatu naprawczego maszyn włókienniczych

1880 rok

Rozpoczęcie produkcji krosien mechanicznych

1894 rok

Uruchomienie produkcji generatorów prądu stałego

1919 rok

Uruchomienie produkcji silników indukcyjnych

1938 rok

Fabryka produkuje 6500 sztuk silników rocznie

lata 1939-1944

Produkcja na potrzeby zbrojeniowe Niemiec

162_81d77bc0e158223cb964c707c01d43f15abec16a.png

 

1945 rok

Przejęcie fabryki na własność państwa

lata 1945-1946

Uruchomienie produkcji silników indukcyjnych klatkowych

1950 rok

Przekazanie produkcji maszyn włókienniczych do Befamy - Indukta produkuje tylko silniki

1965 rok

Przedsiębiorstwo przyjęło nazwę: Fabryka Maszyn Elektrycznych Indukta

1991 rok

Przekształcenie INDUKTY w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa

1994 rok

Zakup większościowego pakietu akcji INDUKTY przez Towarzystwo Handlowe ELEKTRIM

Historia Celmy

Od zarania do chwili obecnej podstawowym produktem CELMY były i są asynchroniczne silniki trójfazowe średniej mocy. Przez dziesięciolecia firma była praktycznie jedynym producentem tych silników w kraju. Dlatego nie sposób ocenić roli jaką odegrały wyroby CELMY w odbudowie i rozwoju rodzimego przemysłu po I-szej a szczególnie II-giej wojnie światowej. Trudno też ocenić wpływ firmy, będącej przez bardzo długi okres największą fabryką Ziemi Cieszyńskiej, na rozwój kulturalny i społeczny tego regionu.

 

Oto ważniejsze wydarzenia w historii CELMY przedstawione w postaci kalendarium

20 października 1920

Z inicjatywy Karola Rusza na bazie warsztatów mechanicznych powstają Zakłady Elektromechaniczne w Ustroniu Sp. z o.o.

Datę tę uważa się za początek dzisiejszej CELMY

 

1921 rok

Powstanie Zakładów Elektromechanicznych ZEM Sp. z o.o. w Cieszynie

163_3a916ee84debe1a8537e31a2f876f8b6b961f224.png

 

164_f724a6ce2d6af2a18956cd5387be975a9265c47e.png

1924 rok

Powstanie Polskich Zakładów Elektrycznych Brown-Boveri S.A. Fabryka w Cieszynie

maj 1945

Po II-giej wojnie światowej zostaje uruchomiona fabryka pod nazwą Zakłady Elektromechaniczne Rohn Zieliński S.A. Llc. Brown-Boveri Fabryka w Cieszynie pod Zarządem Państwowym

1950-1960

Wdrożenie do produkcji licencyjnej serii „d' silników klatkowych

 

1958-1965

Wdrożenie do produkcji nowej serii „p' silników przeciwwybuchowych

styczeń 1961

Zmiana nazwy zakładu na Fabrykę Maszyn Elektrycznych Celma Cieszyn

1964

Wdrożenie do produkcji nowej serii „e'

lipiec 1972

Połączenie Fabryki Maszyn Elektrycznych Celma i Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi Cefana

1972-1974

Uruchomienie produkcji silników serii „f'

1987-1991

Uruchomienie produkcji silników nowej serii „g'

luty 1991

Zakłady elektromaszynowe CELMA w Cieszynie zostały przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa

sierpień 1992

Powstanie spółki akcyjnej Maszyny Elektryczne CELMA

czerwiec 1995

Uzyskanie certyfikatów ISO 9001

11 październik 1996

Akcje firmy MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA nabyła firma Elektrim

 

W wyniku połączenia spółek Maszyny Elektryczne CELMA i Fabryki Maszyn Elektrycznych INDUKTA przeprowadzonego na przełomie 2011 i 2012 roku, utworzono zakład CELMA INDUKTA SA z siedzibą w Cieszynie.