Siedziba Celma Indukta S.A.

 

KRS: 0000061872 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Kapitał zakładowy: 15.015.800 zł, kapitał wpłacony: 15.015.800 zł

NIP: 548-007-53-47 | REGON:  070559075 | BDO: 000006675

Kontakt osobisty: 
Centrum Sprzedaży i Marketingu:
al. Jana Łyska 17, 43-400 Cieszyn 
 
Zakład produkcyjny w Bielsku-Białej: 
ul. Chochołowska 21
43-346 Bielsko-Biała 
 
Telefony 

CENTRALA, DYREKCJA

Przyjmowanie rozmów zewnętrznych, informacja (33) 4701-700
Sekretariat Dyrektora Naczelnego (33) 4701-706
Sekretariat Dyrektora Technicznego (33) 4701-706
Sekretariat Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego (33) 4701-707
Sekretariat Dyrektora d/s Handlu i Marketingu (33) 4701-707
   

 REKLAMACJE, EKOLOGIA

Uwagi o środowisku, produktach ekologicznych itp. (33) 4701-710

 

Zgłaszanie reklamacji

email: lukasz.brzezina@cantonigroup.com

(33) 4701-730
   
   

 SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

Dział sprzedaży silników:

Paweł Porębski - kierownik działu

e-mail: pawel.porebski@cantonigroup.com

(33) 4701-785

(33) 4701-786

(33) 4701-788

(33) 4701-789
(33) 4701-790
(33) 4701-791

(33) 4701-792

(33) 4701-793


(33) 4701-807 fax

   
Oferty, karty katalogowe:

Marek Krzenek

e-mail: marek.krzenek@cantonigroup.com

 

(33) 4701-800

(33) 4701-804
(33) 4701-802

(33) 4701-803

   
 Inżynierowie sprzedaży: 

Krzysztof Pniok

e-mail: krzysztof.pniok@cantonigroup.com

+48 602 409 254

Dariusz Lipowczan

e-mail: dariusz.lipowczan@cantonigroup.com

+48 606 683 579
   

Waldemar Kołpa

e-mail: waldemar.kolpa@cantonigroup.com

+48 600 056 169

 

 
   
   
 Usługi serwisowe u Klienta: (33) 4701-730
   

 INFORMACJE TECHNICZNE O PRODUKTACH I USŁUGACH

  (33) 4701-800
(33) 4701-802
(33) 4701-750
(33) 4701-500

Wyślij nam wiadomość