Zamieszczony poniżej dokument ma na celu realizację przez CELMA INDUKTA S.A. obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami).