Length meter

Opis techniczny

Licznik przewodu przeznaczony jest do odmierzania długości przewodów o średnicy od 4 do 35 mm.
Licznik umożliwia odmierzanie przewodu z dokładnością ± 0,025 m. Masa licznika – 1,05 kg.

To download the catalogue click HERE