BEZPIECZEŃSTWO, TRWAŁOŚĆ I POWTARZALOŚĆ PRZY DUZEJ ILOŚCI ŁĄCZEŃ

 

Elektromagnetyczne hamulce przeciwwybuchowe serii NEX prądu stałego włączane sprężynowo, luzowane elektromagnetycznie. Przeznaczone są do wyhamowywania wirujących części maszyn i ich dokładnego pozycjonowania. Stosowane jako hamulce pozycjonujące i bezpieczeństwa. Do dyspozycji są różne opcje wykonań pod względem wyposażenia, zasilania hamulca, co pozwala na wybór odpowiedniej opcji do konkretnych wymagań użytkownika.  

 

WŁAŚCIWOŚCI  

 

·   Znamionowy moment hamowania: 25 ÷ 1600 Nm

·   9 wielkości mechanicznych

·   Napięcie zasilania: 24, 104, 180 V DC

·   Stopień ochrony IP66

·   Włączany sprężynowo luzowany elektromagnetycznie

·   Dźwignia ręcznego luzowania możliwa dla wszystkich wielkości

·   Kontrola zadziałania (opcjonalnie)  

 

PRZEZNACZONE DO WYHAMOWYWANIA WIRUJĄCYCH CZĘŚCI MASZYN  

 

·  Hamowanie awaryjne w celu zapewnienia funkcji bezpieczeństwa napędu

·   Unieruchomienie mechanizmów wykonawczych maszyn - funkcja dokładnego pozycjonowania

·   Zredukowanie do minimum wybiegu napędów  

 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA I MIEJSCA INSTALOWANIA  

 

·   Silniki z hamulcem (zestaw samohamowny w wykonaniu przeciwwybuchowym)

·   Dźwigi towarowe pracujące w strefie zagrożonej wybuchem

·   Maszyny przemysłowe pracujące w strefie występowania palnych pyłów

·   Zakłady chemiczne

·   Przemysł petrochemiczny i rafineryjny

·   Górnictwo odkrywkowe  

 

OCHRONA PRZED WYBUCHEM GAZÓW I PYŁÓW  

 

Seria hamulców NEX spełnia zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów (Dyrektywa 94/9/WE ATEX) , potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Zatwierdzony dla:

 

II 2D Ex t IIIC T125°C Db

II 3G Ex nA IIB T3 Gc 

 

Certyfikat badania typu WE: KDB 15ATEX0067X