Zwalniaki  Elektrohydrauliczne   ZE-120/50

 

Zastosowanie

 

Praca zwalniaka polega na wysuwie tłoczyska z odpowiednią siłą na określony skok.

Zwalniaki znajdują zastosowanie głównie w hamulcach do zwalniania (otwierania) hamulców szczękowych i tarczowych. Z zabudowanymi wewnątrz sprężynami nie tylko zwalniają hamulec, ale również wywołują moment hamowania. Zwalniaki mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca o ruchu posuwisto-zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zaworów, do zamykania i otwierania klap, drzwi, do podnoszenia i opuszczania zapór, do poruszania dźwigni i cięgieł itp.

Zwalniaki napędzane są indukcyjnymi - trójfazowymi silnikami klatkowymi umieszczonymi wewnątrz obudowy zwalniaka na napięcia znamionowe do 500 VAC i częstotliwości sieci 50 Hz.

Zwalniaki ZE mogą być stosowane zarówno do pracy ciągłej S1 jak i okresowej przerywanej S3 ze względnym czasem obciążenia do 100% i liczbą łączeń do 2000 c/h.

 

Oznaczenie wersji zwalniaków

 

ZE 120/50-1 - zwalniak z płytą kołnierzową

ZE 120/50-2 - zwalniak w wersji podstawowej

ZE 120/50-3 - zwalniak z podstawą mocującą

 

Wykonanie

 

Normalne N/1 – do eksploatacji na otwartym powietrzu, w klimacie umiarkowanym.

Zwalniak posiada obudowę olejoszczelną ze skrzynką przyłączeniową o stopniu ochrony IP 65 wg PN-EN 60529:2003

Zwalniak w wykonaniu standardowym przeznaczony jest do pracy w pozycji pionowej i w pozycji odchylonej od pionu o kąt 30°.

 

Temperatura otoczenia:

 

-25°C ÷ +40 °C (olej elektroizolacyjny transformatorowy)

-40°C ÷ +50 °C (olej silikonowy DOW CORNING Fluid 200 – 10 cSt)