Zakład Produkcji Narzędzi BESEL-FORMiT

Zakład Produkcji Narzędzi BESEL-FORMiT jest firmą powstałą na bazie wydziału narzędziowni Fabryki Silników Elektrycznych BESEL S.A..

Nasza firma została wyodrębniona ze struktur F.S.E. BESEL S.A. w kwietniu 2000 roku. 

Zatrudniamy wysokowykfalifikowaną kadrę narzędziowców (32 pracowników), która zapewnia produkcję oprzyrządowania o wysokiej jakości. 

 

Kapitał zakładowy 1.200.000, 00 PLN 

Krajowy Rejestr Sadowy nr KRS : 0000026326 

Konto bankowe : Bank PKO S.A. I oddział w Brzegu 32 12401646 1111000026107826 

NIP : 747-16-29-385 

Regon : 531614768 

Prezes Zarządu : Marek Kalandyk

 

Specjalnością firmy jest produkcja oprzyrządowania do odlewania metali (form ciśnieniowych, kokili, modeli odlewniczych), do obróbki plastycznej (wykrojników postępowych, okrojników, tłoczników) oraz oprzyrządowania do spawania, zgrzewania, wiercenia itp. Możliwości produkcyjne firmy pozwalają na wykonywanie oprzyrządowania o masie 2 000 kg.