6680_news_3.jpg
2023-05-11
Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Cantoni

PRECYZJA TESTÓW NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Silniki indukcyjne są siłą napędową współczesnego świata, dlatego będąc podstawowym elementem systemów przemysłowych silniki elektryczne muszą być wydajne. Cały proces pracy silnika jest nadzorowany na każdym etapie przy użyciu precyzyjnych narzędzi i niezawodnych metod. 
Potrzeba tworzenia najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych maszyn elektrycznych, spełniających wymagania różnych gałęzi przemysłu i dopasowanych do konkretnych zastosowań, była jednym z powodów powstania światowej klasy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Emit S.A. w Żychlinie, należącym do Grupy Cantoni.

RÓŻNE CELE WYMAGAJĄ ELASTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ

Nowoczesny obiekt umożliwia kompleksowe badania silników w zakresie mocy od 50 kW do 6 MW (przy obciążeniu ciągłym 3 MW, przeciążeniu chwilowym do 4,6 MW oraz próbie zastępczej dla silników o mocy do 6 MW). Pozwala określić parametry elektryczne maszyn, a co najważniejsze dokładnie wyznaczyć ich sprawność. 
Precyzyjny pomiar parametrów pozwala na optymalizację pracy maszyn elektrycznych i uzyskanie potencjalnie najwyższej efektywności energetycznej i eksploatacyjnej, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzeń, zmniejszenie liczby awarii, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, a co za tym idzie również ochronę środowiska naturalnego.

  

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Sercem Centrum Badawczo-Rozwojowego jest systemowy układ napędowy wykorzystujący przetwornice częstotliwości VACON® NXP Danfoss Drives. Łączna moc wszystkich modułów mocy to 15 MW, a całkowite natężenie prądu wynosi 17 kA. System jest chłodzony cieczą, a całkowita długość szaf systemu wraz z wymiennikami układu chłodzenia wynosi 14 metrów. Poziom mocy całego wdrożonego układu dorównuje potrzebom małej miejscowości liczącej ok. 3000 gospodarstw domowych. System został opracowany, zaprojektowany i zintegrowany przez firmę ELSTA/NEISA we współpracy z ekspertami i inżynierami firmy Danfoss.
W Centrum Badawczo-Rozwojowym zastosowano układ regeneracyjny, który znacznie zmniejsza zużycie energii. Energia cały czas krąży w układzie, a tylko część potrzebna do uzupełnienia strat związanych z eksploatacją pobierana jest z sieci zewnętrznej. W ten sposób Centrum umożliwia testowanie dużych i bardzo dużych silników bez zużywania znacznej ilości mocy z sieci, co przekłada się na zauważalną redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej i ma pozytywny wpływ na środowisko.

  

PEŁNEN ZAKRES MOŻLIWOŚCI BADAWCZO-TESTOWYCH

Centrum Badawczo-Rozwojowe charakteryzuje się niespotykaną wszechstronnością w zakresie możliwości testowych. 
W Centrum mogą być przeprowadzane pełne badania silników elektrycznych: od testów bez obciążenia do prób pod pełnym obciążeniem, w celu określenia przyrostu temperatury i innych parametrów podlegających weryfikacji, takich jak prąd znamionowy, współczynnik mocy czy sprawność. 
Oprócz szerokiego zakresu mocy, który pozwala na testowanie zarówno bardzo małych, jak i bardzo dużych silników (od 50 kW do 6 MW), zapewnia również szerokie pokrycie w zakresie napięć zasilania. Silniki mogą być testowane przy napięciach znamionowych od 400 V do 15 kV
Centrum umożliwia badania zarówno silników chłodzonych powietrzem (IC411), chłodzonych wodą (o regulowanym przepływie wody chłodzącej do 550 l/min), a także silników z łożyskami ślizgowymi (maksymalny przepływ oleju do 20 l/min). 
Rozszerzono możliwości badawcze w zakresie cech fizycznych maszyn. Dopuszczalna masa testowanego urządzenia wzrosła do 30 ton, przy całkowitym udźwigu płyty testowej do 60 ton. Dzięki zastosowaniu dwóch suwnic (15 t i 30 t/15 t) oraz płyty testowej o powierzchni 72 m2 (6x12 m) obiekt może służyć do testowania silników znacznie większych niż dotychczas. 
Centrum zasilane jest przez 5 transformatorów: główny transformator o mocy 4 MVA oraz dodatkowe dwa transformatory wieloodczepowe o mocy 4,19 MVA oraz dwa transformatory wieloodczepowe o mocy 2,6 MVA. 
Ponadto Centrum zostało wyposażone w rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie testów wykraczających poza obecnie wyznaczone standardy, które mogą wejść w życie w niedalekiej przyszłości. Na miejscu silniki są analizowane za pomocą sprzętu do badania wyładowań niezupełnych i układu do badania klatek wirników.


CENTRUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Celem projektu było stworzenie obiektu odpowiadającego współczesnym potrzebom, umożliwiającego kompleksowe badania silników elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Najnowocześniejsza technologia wykorzystana w Centrum ma również odpowiadać wymaganiom przyszłego, szybko rozwijającego się świata. 
Centrum Badawczo-Rozwojowe, jedno z najnowocześniejszych w Europie, jest udostępniane nie tylko klientom EMIT, ale także innym zainteresowanym podmiotom, w tym inżynierom z instytucji edukacyjnych, którzy chcieliby wykorzystać jego możliwości w swojej działalności dydaktycznej i laboratoryjnej. 
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconemu naszemu Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

Powrót