Nowe klasy sprawności dla silników 3-fazowych niskiego napięcia

1136_logo_ecodesign.png

Trwająca od lat międzynarodowa dyskusja na temat energooszczędności doprowadziła do powstania światowego systemu klasyfikacji silników asynchronicznych, 3-fazowych, niskonapięciowych.

Współczynnik energooszczędności określa sprawność silników podczas przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną. Przez wiele lat silniki 3-fazowe niskonapięciowe były sprzedawane w Europie w trzech klasach sprawności: EFF1, EFF2 i EFF3.

 

Niezależnie, zostało wprowadzonych i sprawdzonych w wielu krajach na świecie wiele sposobów klasyfikowania energooszczędności. Niestety różniły się one od siebie w przedmiocie, sformułowaniach i wartościach.

 

Dlatego IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna opracowała i opublikowała standardy dotyczące energooszczędności , które zastępują wszystkie dotychczasowe publikacje.

 

Równolegle IEC wydała nowe standardy określające sprawność silnika. Norma IEC 60034-30 definiuje i ujednolica światowe normy sprawności w klasach IE1, IE2 i IE3 dla silników niskonapięciowych trójfazowych.

 

Zgodnie z nową normą IEC 60034-30 i Regulacją Europejską 640/2009, począwszy od 1 stycznia 2017 mogą być sprzedawane wyłącznie silniki IE3 o mocach od 0,75 kW do 375 kW.

Wyżej wymienione klasy sprawności zostały zdefiniowane dla silników ogólnego przeznaczenia, z prędkością synchroniczną od 3000 obrotów/min. lub 1500 obrotów/min i mocą od 1,1 kW do 90 kW (400V,50Hz).

Uzgodnione poziomy minimalne w odpowiednich klasach bazują na pomiarach energooszczędności (sprawności) silników zgodnie ze starą normą IEC 60034-2.

1137_wykres2.png

 

Nowe klasy sprawności silnika IE (International Efficiency)

Nowa norma iEC 60034-30 definiuje następujące klasy sprawności silników niskonapięciowych, 3-fazowych asynchronicznych o zakresie mocy od 0,75kW do 375 kW, na całym świecie:

1138_tabelka-efficiency.jpg

Dzisiaj silniki mogą być oferowane I sprzedawane w klasach IE1, IE2, IE3. Energooszczędność natomiast ma być określana zgodnie z nowymi standardami i pomiarami według IEC 60034-2-1.