Nowe klasy sprawności dla silników 3-fazowych niskiego napięcia

1136_logo_ecodesign.png

Trwająca od lat międzynarodowa dyskusja na temat energooszczędności doprowadziła do powstania światowego systemu klasyfikacji silników asynchronicznych, 3-fazowych, niskonapięciowych.

Współczynnik energooszczędności określa sprawność silników podczas przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną. Przez wiele lat silniki 3-fazowe niskonapięciowe były sprzedawane w Europie w trzech klasach sprawności: EFF1, EFF2 i EFF3.

 

Niezależnie, zostało wprowadzonych i sprawdzonych w wielu krajach na świecie wiele sposobów klasyfikowania energooszczędności. Niestety różniły się one od siebie w przedmiocie, sformułowaniach i wartościach.

 

Dlatego IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna opracowała i opublikowała standardy dotyczące energooszczędności, które zastępują wszystkie dotychczasowe publikacje.

 

Równolegle IEC wydała nowe standardy określające sprawność silnika. Norma IEC 60034-30-1 definiuje i ujednolica światowe normy sprawności w klasach IE1, IE2, IE3 oraz IE4 dla silników niskonapięciowych trójfazowych.

 

Zgodnie z nową normą IEC 60034-30-1 i Regulacją Europejską 2019/1781 & 2021/341, począwszy od 1 lipca 2021 mogą być sprzedawane wyłącznie silniki IE3 o mocach od 0,75 kW do 1000 kW.

Nowe klasy sprawności silnika IE (International Efficiency)

Nowa norma IEC 60034-30-1 definiuje następujące klasy sprawności silników niskonapięciowych, 3-fazowych asynchronicznych o zakresie mocy od 0,12kW do 1000 kW, na całym świecie:

6977_wykres.jpg

 

6978_tabela_z_wymaganiami.jpg

Dzisiaj silniki mogą być oferowane i sprzedawane w klasach IE1, IE2, IE3 oraz IE4. Energooszczędność natomiast ma być określana zgodnie z nowymi standardami i pomiarami według IEC 60034-2-1.