Opis techniczny


Hamulce i sprzęgła proszkowe pozwalają na konstruowanie napędów, w których moment obrotowy(hamowania) może być płynnie regulowany (programowany) zgodnie z potrzebami użytkownika,  w zakresie od wartości minimalnej Mr  (moment resztkowy Mr <= 1% Mn), do momentu nominalnego Mn  (Tabela - katalog). 
Przy włączaniu moment obrotowy wzrasta płynnie z pewną zwłoką  czasową określoną przez  t09 [ms] (czas osiągnięcia 90% Mn), a przy wyłączeniu moment zanika, również płynnie, ze zwłoką czasową  t01 [ms] (czas osiągnięcia 10% Mn), przy czym jego wartość zależy (prawie liniowo) od wartości prądu cewki ( patrz wykresy).

Do regulacji momentu hamowania zalecamy regulator EZP-51 , w którym prąd cewki nastawia się potencjometrem 0-10 kΩ, albo sygnałem z czujników (indukcyjnych, zbliżeniowych, siły, itp) 0-10 V,  lub sygnałem prądowym 4-20 mA. Nastawiony moment utrzymywany jest z dokładnością 5%  niezależnie od obrotów i od poślizgu między korpusem  a wirnikiem.
 
Dopuszczalne zakresy obrotów wynoszą :
-   50-3000 [min-1] dla hamulców,
-   50-1500 [min-1] dla sprzęgieł.

Hamulce i sprzęgła proszkowe mogą  pracować przy ciągłym poślizgu, pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnej mocy rozpraszania energii cieplnej podanej w tabeli (katalog).

Uwaga:    
Aby zapewnić poprawną pracę, wszystkie sprzęgła i hamulce muszą pracować  z poziomą osią obrotu.Przykłady zastosowania

Wszelkiego typu nawijarki, ciągarki, maszyny drukujące, gdzie napinanie materiału musi się odbywać płynnie przy poślizgu elementu napinającego.

Pobierz katalog