Elektromagnetyczne hamulce przeciwwybuchowe serii HEX prądu stałego włączane sprężynowo, luzowane elektromagnetycznie. Przeznaczone są do wyhamowywania wirujących części maszyn i ich dokładnego pozycjonowania. Stosowane jako hamulce pozycjonujące i bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI

·         Znamionowy moment hamowania: 50 ÷ 1600 Nm
·         7 wielkości mechanicznych
·         Napięcie zasilania: 24, 104, 180 V DC; 230, 400 V AC
·         Stopień ochrony IP67
·         Włączany sprężynowo luzowany elektromagnetycznie
·         Dźwignia ręcznego luzowania możliwa dla wszystkich wielkości
·         Kontrola zadziałania (opcjonalnie)

PRZEZNACZONE DO WYHAMOWYWANIA WIRUJĄCYCH CZĘŚCI MASZYN, A ICH ZADANIEM JEST:

·         hamowanie awaryjne w celu zapewnienia funkcji bezpieczeństwa napędu,
·         unieruchamianie mechanizmów wykonawczych maszyn, spełniając funkcję ich pozycjonowania,
·         zredukowanie do minimum wybiegu napędów (względy bezpieczeństwa poparte przepisami UDT).

OBSZAR ZASTOSOWAŃ ORAZ MOŻLIWE APLIKACJE URZĄDZENIA

·         zakłady górnicze podziemne oraz odkrywkowe,
·         zakłady chemiczne,
·         przemysł petrochemiczny i rafineryjny,
·         silniki z hamulcem – zestaw samohamowny w wykonaniu przeciwwybuchowym,
·         reduktor z hamulcem – zestaw samohamowny w wykonaniu przeciwwybuchowym,
·         windy oraz wyciągarki pracujące w strefie zagrożonej wybuchem.

OCHRONA PRZED WYBUCHEM GAZÓW I PYŁÓW

Seria hamulców HEX spełnia zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów (Dyrektywa 2014/34/UE ATEX), potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Zatwierdzony dla:

Ochrona przed wybuchem metanu i pyłu węglowego dla I grupy urządzeń, kategorii M2, ochrona przed wybuchem pyłów dla II grupy urządzeń, kategorii 2D:

M2 Ex db [ia] I Mb
II 2D Ex tb [ia] IIIC T125°C Db

Ochrona przed wybuchem gazów i pyłów dla II grupy urządzeń, kategorii 2G/2D:

II 2G Ex db [ia] IIB T4 Gb
II 2D Ex tb [ia] IIIC T125°C Db