2017-10-26
NOWE WYSOKOSPRAWNE SILNIKI SFW900HV8D DLA ELEKTROWNI

EMIT S.A. wyprodukował 2szt wysokosprawnych silników trójfazowych typu Sfw900HV8D o mocy 5600kW, prędkości obrotowej 745obr/min i napięciu 10500V.

 

Silniki są w konstrukcji spawanej. Forma wykonania pozioma B3, system chłodzenia IC81W (z nabudowanymi wymiennikami ciepła: woda - powietrze). Wykonanie tzw. energetyczne.

Są to największe silniki pod względem mocy i masy wykonane w historii EMIT S.A. Będą zastosowane do napędów wentylatorów spalin dla nowo budowanego bloku energetycznego o mocy 910MW w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II.

Silniki charakteryzują się: niskim poziomem hałasu (nabudowane na silniku kompaktowe wyciszenie, osłona akustyczna), niską wartością prądu rozruchowego, wysoką sprawnością oraz specjalną konstrukcją budowy skrzynki zasilającej odpornej na zwarcie dla mocy 909 MVA (Ik"=50 kA, Ip=125kA) przy napięciu znamionowym 10,5 kV przez okres 0,2 s.

 

Silniki wyposażone są w aparaturę kontrolno- pomiarową: 
* wbudowane czujniki Pt100 w uzwojeniu stojana i węzłach łożyskowych,
* wbudowane czujniki przecieku wody,
* system pomiaru drgań,

* w skrzynce końców uzwojeń stojana wmontowane przekładniki prądowe.

 

Powrót