Centrum Badawczo - Rozwojowe

Światowej klasy centrum badawcze

ŚWIATOWEJ KLASY PRECYZJA TESTÓW
Silniki indukcyjne są motorem napędowym współczesnego świata, dlatego jako podstawowy element systemów przemysłowych silniki elektryczne muszą być wydajne w działaniu. Cały proces pracy silnika musi być nadzorowany na każdym etapie przy użyciu precyzyjnych narzędzi i niezawodnych metod. Potrzeba tworzenia najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań silnikowych, spełniających wymagania różnych gałęzi przemysłu i dopasowujących się do konkretnych zastosowań, zaowocowała utworzeniem światowej klasy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Emit S.A. w Żychlinie.

RÓŻNE CELE WYMAGAJĄ ELASTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
Nowoczesny obiekt umożliwia kompleksowe badania silników w zakresie mocy od 50 kW do 6 MW (przy obciążeniu ciągłym 3 MW, przeciążeniu chwilowym do 4,6 MW oraz próbą zastępczą dla silników o mocy do 6 MW). Pozwala określić parametry elektryczne maszyn, a co najważniejsze dokładnie ich sprawność. Precyzyjny pomiar parametrów pozwala na optymalizację pracy maszyn elektrycznych i osiągnięcie potencjalnie najwyższej sprawności energetycznej i eksploatacyjnej, co przekłada się na długą żywotność urządzeń, zmniejszenie liczby awarii, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, a co za tym idzie również ochronę środowiska naturalnego.

   

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
Sercem Centrum Badawczo-Rozwojowego jest system wykorzystujący najnowocześniejszą technologię przetwornic częstotliwości VACON® NXP Danfoss Drives. Łączna moc wszystkich modułów mocy to 15 MW, a sumaryczny prąd jaki można z nich uzyskać to 17 kA. System jest chłodzony cieczą, a całkowita długość szaf systemowych wraz z wymiennikami układów chłodzenia wynosi 14 metrów. Poziom mocy całego wdrożonego systemu dorównuje potrzebom małej miejscowości liczącej ok. 3000 gospodarstw domowych. System został opracowany, zaprojektowany i zintegrowany przez firmę ELSTA/NEISA we współpracy z ekspertami i inżynierami firmy Danfoss.
W Centrum zastosowano system energii odnawialnej, który znacznie zmniejsza zużycie energii. Energia cały czas krąży w układzie, a tylko część potrzebna do uzupełnienia strat związanych z eksploatacją pobierana jest z sieci zewnętrznej. W ten sposób Centrum umożliwia testowanie dużych i bardzo dużych silników bez zużywania tak dużej mocy z sieci, co przekłada się na zauważalną redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej i ma pozytywny wpływ na środowisko.

  

PEŁNE SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI BADAŃ I TESTÓW
Centrum Badawczo-Rozwojowe charakteryzuje się niespotykaną wszechstronnością w zakresie możliwości testowych. Może przeprowadzać pełne testy silników elektrycznych: od testów bez obciążenia do testów pod pełnym obciążeniem, aby określić przyrost temperatury i inne weryfikowalne parametry, takie jak prąd znamionowy, współczynnik mocy, czy sprawność. Oprócz szerokiego zakresu mocy, który pozwala na testowanie zarówno bardzo małych, jak i bardzo dużych silników (od 50 kW do 6 MW), zapewnia również szerokie pokrycie w zakresie napięć zasilania. Silniki mogą być testowane przy napięciach znamionowych  od 400 V do 15 kV. Centrum umożliwia badania zarówno silników chłodzonych powietrzem (IC411), jak i chłodzonych wodą (o regularnym przepływie wody chłodzącej do 550 l/min), a także silników z łożyskami ślizgowymi (maksymalny przepływ oleju do 20l/min). Rozszerzono możliwości w zakresie charakterystyki fizycznej maszyn. Dopuszczalna masa testowanego urządzenia została zwiększona do 30 ton, przy całkowitym udźwigu płyty testowej do 60 ton. Dzięki zastosowaniu dwóch suwnic (15 t i 30 t/15 t) oraz płyty testowej o powierzchni 72 m2 (6x12 m) obiekt może służyć do testowania silników znacznie większych niż dotychczas. Centrum zasilane jest przez 5 transformatorów: główny transformator o mocy 4 MVA oraz dodatkowe dwa transformatory wieloodczepowe o mocy 4,19 MVA oraz dwa transformatory wieloodczepowe o mocy 2,6 MVA. Ponadto Centrum zostało wyposażone w rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie testów wykraczających poza obecnie ustalone standardy, które mogą wejść w życie w niedalekiej przyszłości. Na miejscu silniki są analizowane za pomocą sprzętu do testowania wyładowań niezupełnych i systemu do badania klatek wirnika.

 

Z PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI I NIE TYLKO
Celem projektu było stworzenie obiektu odpowiadającego współczesnym potrzebom, umożliwiającego kompleksowe badania silników elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Najnowocześniejsza technologia ma również odpowiadać wymaganiom przyszłego, szybko rozwijającego się świata. Centrum Badawczo-Rozwojowe, jedno z najnowocześniejszych w Europie, jest udostępniane nie tylko klientom EMIT, ale także innym zainteresowanym podmiotom, w tym inżynierom z instytucji edukacyjnych, którzy chcieliby wykorzystać jego możliwości w swojej działalności dydaktycznej i laboratoryjnej. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconemu naszemu Centrum Badawczo-Rozwojowego.